Norbert Tarayre, "un véritable toquard... un roi de la toque"

  • A
  • A