"Dictature socialo, nid d'espions de la Stasi"

  • A
  • A